Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa: 100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Kapitał zakładowy: 17 005 000 zł

Dane odnośnie majątku Spółki znajdują się w Bilansie (Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015), (Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016), (Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017)


Wprowadził BZMW/ext.MDemidowicz 2014-01-08
Aktualizujący Deryj Marta 2019-02-26
Zatwierdzający Deryj Marta 2019-02-26
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-26
Wersja standardowa