Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa: 100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa
Kapitał zakładowy: 17 005 000 zł
Dane odnośnie majątku Spółki znajdują się w Bilansie (Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015), (Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016), (Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017)Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa