Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Lipska, sekretariat@szpitalpraski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 555 12 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Szpital znajduje się przy skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. J. Sierakowskiego, naprzeciwko Katedry św. Floriana. Najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy- Park Praski- znajduje się w odległości 220 metrów od Szpitala. Dojście z przystanku do Szpitala bez barier.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku w pełni dostępne- podjazd dla wózków, oznaczone wejście dla osób z dysfunkcją wzroku. Przy wejściu dodatkowo możliwość uzyskania asysty. Dla osób z dysfunkcją słuchu dostępna pomoc przeszkolonego personelu lub tłumacz online.

Wszystkie pionowe ciągi komunikacyjne dostępne (windy, guziki czytelne dla osób z dysfunkcją wzroku).Ciągi poziome w pełni dostępne.

Wstęp psa asystującego mile widziany.

Dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 
 
Wprowadził Lipska Katarzyna (Szpital Praski Sp. z o.o.) 23-09-2020
Aktualizujący Lipska Katarzyna (Szpital Praski Sp. z o.o.) 23-09-2020
Zatwierdzający Lipska Katarzyna (Szpital Praski Sp. z o.o.) 23-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2021
Liczba odwiedzin: 227