Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 24 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2019.EKO
 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 24 marca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.138.2019.EKO (nr pisma w sprawie 13 ), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, na dz. ew. nr 41/2 i 41/5 obręb 2-03-02 przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  26  marca 2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, tel.: 22 443-25-91, ekocanda@um.warszawa.pl.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-03-2020
Data wprowadzenia:  24-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2020
Liczba odwiedzin: 758
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe